ביטול בקשת העברה

1פרטי המבקש
2פרטי חשבון
3הצהרת ביטול
  • במידה ומספר הספרות בתעודת הזהות קטן מ-9 יש להוסיף אפסים בתחילת המספר